Disclaimer

Disclaimer voor www.regionaal-advies.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.regionaal-advies.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Regionaal Advies. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Regionaal Advies is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Regionaal Advies.

Geen garantie op juistheid

Regionaal Advies streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Regionaal Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.regionaal-advies.nl op deze pagina.

Onze belofte

Regionaal Advies helpt ondernemers bij het helpen van alle randzaken. Om dit persoonlijk en specifiek in te richten op basis van de ondernemer, krijgt u een persoonlijk adviseur. Als u tevreden bent, dan zijn wij dat ook

Contact info

  • 085 018 87 40
  • Info@regionaal-advies.nl
  • Monacostraat 97, 1363DB Almere
Sluit Menu